Bağlı değilsiniz. Bağlanın ya da kayıt olun

Erasmus

Aşağa gitmek  Mesaj [1 sayfadaki 1 sayfası]

1 Erasmus Bir 28th Şubat 2007, 9:31 am

Erasmus

Amacı Nedir?

Programın amacı Avrupa'da yüksek öğretimin kalitesini artırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir. Bu hedef, Avrupa'nın değişik ülkelerindeki iyi uygulamaları Avrupa'nın bütününün istifadesine sunmak olarak özetlenebilir. Erasmus programı, belirtilen amaçları; üniversiteler arasında ülkelerarası işbirliğini teşvik ederek, öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa'da karşılıklı değişimini sağlayarak ve programa katılan ülkelerdeki çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınması ve şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunarak gerçekleştirmeye çalışmaktadır.

Programdan kimler faydalanabilir?

Erasmus programı Socrates Programına dahil ülkeler olan Avrupa Birliği üyesi 25 ülke, Avrupa Birliğine üye olmayıp Avrupa Ekonomik Alanı üyesi İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve Avrupa Birliğine üye olmaya aday Bulgaristan, Romanya ve Türkiye yüksek öğretim kurumlarının istifadesine açıktır.

Ülkelerin ilgili resmi kurumlarınca yüksek öğretim kurumu olarak kabul edilen üniversite, enstitü, akademi ve benzeri kurumlar, Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğüne başvurarak Erasmus Üniversite Beyannamesi - EÜB (Erasmus University Charter - EUC) almaya hak kazandıkları takdirde, bu kurumların öğrenci ve akademik personeli Erasmus programından faydalanabilir. Bir kez alınan EÜB içinde bulunulan Socrates dönemi sonuna kadar geçerlidir. Kurumlar, her yılın 1 Kasım günü son başvuru tarihi olmak üzere, Komisyonun başvuruları açtığı tarihten itibaren başvuruda bulunabilirler.

EUC sahibi Türk yüksek öğretim kurumları listesi

EUC sahibi bütün yüksek öğretim kurumlarını gösteren liste


Erasmus Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimi:

Erasmus öğrenci değişimi programı ile öğrenciler 1 akademik yıl içinde 1 veya 2 dönemliğine başka bir Avrupa ülkesi EÜB sahibi yüksek öğretim kurumunda öğrenci olabilirken, öğretim elemanları aynı koşullar altında 1 hafta - 6 ay aralığında ders vermek üzere yurt dışına gidebilmektedirler. Avrupa Komisyonu değişimden faydalanan bireylerin yurt dışında olmalarından kaynaklanacak ek masraflara katkı sağlamak amacıyla karşılıksız hibe vererek değişime mali olarak da destek vermektedir. Birliğe aday ülke olarak Türkiye'nin öğrenci ve öğretim elemanı değişimi yalnızca üye ülkelerle mümkün olabilmektedir.

Öğrenci ve öğretim elemanlarının ortak üniversitelerle değişimi yüksek öğretim kurumu bünyesinde organize edilmekte, kurumların Erasmus Koordinatörlükleri (Uluslararası İlişkiler Ofisleri / AB Ofisleri / Dış İlişkiler Ofisleri) eliyle yürütülmektedir. Kurumların bu değişimi organize edebilmeleri için Avrupa Komisyonu Erasmus ofislerine kırtasiye, donanım vb masraflarını karşılamaya yönelik de maddi destek vermektedir.

Erasmus Projeleri:

Erasmus projeleri kapsamında, tüm Avrupada EÜB sahibi olan bütün üniversiteler ortak "Müfredat Geliştirme", "Yoğun Program" ve "Konulu Ağ" projeleri geliştirip bu projeleri hayata geçirmek üzere Avrupa Komisyonundan mali destek sağlayabilirler. Sağlanan destek toplam proje maliyetinin en çok %75'i kadardır ve kurumların da kendi bütçelerinden katkı sağlamaları beklenir.

Projeler Avrupa Komisyonu merkezli olup geliştirilen projeler, ortaklar tarafından belirlenen "Koordinatör Yüksek Öğretim Kurumu" tarafından Komisyonun ilgili organına sunulur. Kabul edilen projelere verilen mali destek Koordinatör kurum kanalıyla ortak kurumlara dağıtılır

Kullanıcı profilini gör http://alpertungir.com

2 Geri: Erasmus Bir 3rd Mart 2007, 1:27 pm

Erasmus Öğrencisi Olma Şartları

1- Örgün eğitim veren, Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi bir yüksek öğretim kurumunda öğrenci olunması.

2- Önlisans / lisans / yüksek lisans / doktora düzeyinde öğrenci olunması.

3- Önlisans ve lisans öğrencileri için 1. yılın tamamlanması. (hazırlık sınıfları dahil değildir)

4- Öğrencisi olunan bölüme ait ikili anlaşma(lar) bulunması.

5- Merkez'in her yıl akademik yıl başlamadan önce belirlediği ulusal öncelikler ve kriterlere uygun olunması.

2005/2006 akademik yılı için öğrenci seçim kriterleri:

Asgari 2/4 (70/100) not ortalaması

Başvuran öğrencilerin akademik ortalamalarının %50, yabancı dil bilgilerinin %40, mülakat sonuçlarının %10 oranında seçimi etkilediği ağırlıklı ortalamalar alınarak en yüksek puanlı öğrencilerin seçilerek tercihlerine göre yerleştirilmeleri

Yabancı dil düzeyini belirlemede kullanılacak yöntem, bütün öğrencileri için aynı kriteri kullanmaları kaydıyla, yüksek öğretim kurumlarının kendilerine bırakılmıştır.

2006/2007 akademik yılı için öğrenci seçim kriterleri:

Lisans öğrencileri için asgari 2/4 (70/100) not ortalaması

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için asgari 2,5/4 (75/100) not ortalaması

Başvuran öğrencilerin akademik ortalamalarının %45, yabancı dil bilgilerinin %45, mülakat sonuçlarının %10 oranında seçimi etkilediği ağırlıklı ortalamalar alınarak en yüksek puanlı öğrencilerin seçilerek tercihlerine göre yerleştirilmeleri

Yabancı dil düzeyini belirlemede kullanılacak yöntem, bütün öğrencileri için aynı kriteri kullanmaları kaydıyla, yüksek öğretim kurumlarının kendilerine bırakılmıştır.

6- Daha önce Erasmus öğrencisi olunmaması (bir öğrenci ancak hayatında bir defa Erasmus öğrencisi olabilir).

İlan-başvuru-seçim üniversitelerce yapılmaktadır.Hibeler

1- Aylık Erasmus hibeleri akademik yıl başlamadan önce ulusal öncelik ve kriterlere göre Merkez tarafından belirlenmektedir.

2005/2006 akademik yılında :

Erasmus öğrencilerine verilecek hibe Avrupa Komisyonu tarafından verilen 260 Euro ve DPT AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi bütçesinden verilen 140 Euro olmak üzere aylık 400 Euro olarak belirlenmiştir.

2006/2007 akademik yılında :

25 AB ülkesi yaşam standartları ve pahalılık endekslerine göre üç farklı gruba ayrılarak aylık hibe aşağıdaki tabloda yer alan I. Grup ülkeler için 330 Euro; II. Grup ülkeler için 440 Euro; III. Grup ülkeler için 550 Euro olarak belirlenmiştir.

I. Grup Ülkeler (330 Euro) II. Grup Ülkeler (440 Euro) III. Grup Ülkeler (550 Euro)
Letonya Lüksemburg Finlandiya
Litvanya İtalya İsveç
Slovakya İspanya Danimarka
Polonya Belçika İrlanda
Slovenya Fransa Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti Almanya Hollanda
G.Kıbrıs Rum Yönetimi Avusturya
Macaristan
Estonya
Malta
Portekiz
Yunanistan


2- Öğrencilere hibeleri 2 taksitte ödenir.

3- Taksit oranları, ilk taksit oranı toplam hibenin %80'ini geçmeyecek şekilde Merkez tarafından belirlenir.

4- İlk taksit ödemesi öğrenci gitmeden önce yapılır. İkinci taksit ödeme değişim dönemi sonunda, öğrencinin ders durumunun belli olması sonrası teslim edeceği Öğrenci Final Raporu, transkript, katılım sertifikası sonrası yapılır.

5- Yurt dışında geçirilen değişim süresi boyunca öğrencinin Türkiye'de aldığı burslar / krediler kesilmez.

6- Öğrencinin derslerini kasıtlı olarak ihmal etmesi, hedeflenen başarı düzeyinin uzağında kalması ve/veya gittiği üniversitede sorumsuz davranış göstermesi halinde, üniversitenin Merkez'e bildirmek ve onayını almak kaydıyla verilen Erasmus hibesini kısmen ya da tamamen kesme, iadesini isteme hakkı saklıdır.

7- Hibeler öğrencilere üniversiteleri aracılığıyla verilmektedir.Akademik Durum

1- Öğrencinin Türkiye'deki üniversitesinde alması gereken derslere karşılık, gideceği yüksek öğretim kurumunda eşdeğer gelen dersler belirlenir ve öğrenci, öğrencinin kendi kurumu ve gideceği kurum arasında değişim dönemi öncesinde imzalanan Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) ile kayıt ve güvence altına alınır.

2- Ders isimlerinin ve içeriklerinin bire bir aynı olması beklenmez, ders içeriklerinin yüksek düzeyde benzeşmesi yeterlidir.

3- Ders seçimi yapılırken 1 dönem için 30, 1 yıl için 60 AKTS kredisi hedeflenmelidir.

4- Öğrencinin, aldığı derslerin kredisinin 2/3'ü oranında kredi toplaması başarı hedefi olarak gözetilir.

5- Başarılı sayılan öğrenciler, Türkiye'ye döndüklerinde eğitimlerinin yurt dışında geçirdikleri dönem(ler)ini Türkiye'de geçirmiş gibi sayılacaktır.

6- Başarısız sayılan öğrenciler, eğitimlerine Erasmus öğrencisi olmadan evvel kaldıkları yerden devam edeceklerdir, ancak başarılı oldukları derslerin karşılığı derslerden muaf olabilirler.Kayıt ve Ücretler

1- Erasmus öğrencileri Türkiye'de öğrencisi oldukları üniversiteye kayıtlarını yaptırırlar.

2- Yurt dışında geçirecekleri süre için öğrencilerin kayıt dondurması söz konusu değildir.

3- Kayıt ve harç ücretlerini kendi üniversitelerine yatırırlar.

4- Gidilecek üniversiteye herhangi bir kayıt ve harç ücreti ödenmez.

5- Gidilecek üniversite, kendi öğrencilerinden talep ettiği kayıt ve harç ücreti harici ödemeleri Erasmus öğrencilerinden de talep edebilir. Bu çeşit ödemelere örnek spor tesisleri abonelik ücreti, ulaşım ücreti olabilir.Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

1- Erasmus programı bir "yabancı dil öğrenme programı" değildir.

2- Erasmus programı tam anlamıyla bir "burs" programı değildir.

3- Erasmus programı bir "diploma" programı değildir.

Kullanıcı profilini gör http://alpertungir.com

3 Geri: Erasmus Bir 2nd Temmuz 2007, 10:48 pm

yaw aslında bwnim istediğim bişi ama benim ne işime yarıcaNI pek anlayamadım

Kullanıcı profilini gör

4 Geri: Erasmus Bir 2nd Temmuz 2007, 10:50 pm

Misafir


Misafir
ben sana soyliym..gezip geliyosun işte..belki yarım donem okulun uzar
basvuracaksan okulun sitesinde basvurular devam ediyo sanırım komik

5 Geri: Erasmus Bir 2nd Temmuz 2007, 10:51 pm

alper_ demiş ki:ben sana soyliym..gezip geliyosun işte..belki yarım donem okulun uzar
basvuracaksan okulun sitesinde basvurular devam ediyo sanırım komik

gidin gidin...İyi bişi...Litvanyayı öneriyolar...

Kullanıcı profilini gör

6 Geri: Erasmus Bir 2nd Temmuz 2007, 10:53 pm

alper_ demiş ki:ben sana soyliym..gezip geliyosun işte..belki yarım donem okulun uzar
basvuracaksan okulun sitesinde basvurular devam ediyo sanırım komik
artık seneye iyice bi öğrenim işime yarıcaksa neden olmasın

Kullanıcı profilini gör

7 Geri: Erasmus Bir 28th Ağustos 2007, 12:53 am

komik git git Laughing

Kullanıcı profilini gör

Sayfa başına dön  Mesaj [1 sayfadaki 1 sayfası]

Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz